Dotacje z MKiDN

Skuteczne aplikowanie o środki Ministra Kultury na ochronę zbytków oraz digitalizację dla podmiotów w całej Polsce. Wnioski w zakresie

 1. Programu Dziedzictwo Kulturowe – Ochrona Zabytków.Środki na zadania prowadzące do zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku obiektów najbardziej zagrożonych oraz zabytków najcenniejszych – wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO, uznanych za Pomniki Historii RP oraz posiadające wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Dotację można otrzymać m.in. na:
  • sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich
  • przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych
  • wykonanie dokumentacji konserwatorskiej
  • opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich
  • wykonanie projektu budowlanego
  • sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz
  • zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku
  • stabilizacje konstrukcyjną zabytku
  • odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie
  • modernizację instalacji elektrycznej
  • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
  • Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej
 2. Programu Ochrona i Cyfryzacja Dziedzictwa Kulturowego. Celem Programu jest kompleksowe opracowanie i cyfryzacja materialnych zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym zabytków, obiektów muzealnych, archiwalnych, bibliotecznych i audiowizualnych. W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie następujących zadań:
  • opracowanie zasobów kultury i dziedzictwa narodowego ze szczególnym uwzględnieniem niepaństwowego zasobu archiwalnego wraz z przeprowadzeniem koniecznych prac konserwatorskich
  • digitalizacja zasobów kultury i dziedzictwa narodowego uwzględniająca przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich
  • udostępnianie cyfrowych zasobów za pośrednictwem sieci Internetu
  • przechowywanie zasobów cyfrowych z zapewnieniem trwałości i bezpieczeństwa danych cyfrowych.

aktualności

2017-07-10

Nabór wniosków w projekcie Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie II

„Od dnia 10.07.br że wznowiony został nabór wniosków w projekcie Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie II. Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia. W ramach Programu, udzielane są niskooprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na: podjęcie działalności gospodarczej, utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej. Od 1 czerwca […]
czytaj całość

2015-04-15

Witamy

Zapraszamy Państwa na naszą stronę internetową, na której mogą Państwo przeczytać kilka słów o nas, zapoznać się z pełną ofertą usług oraz dowiedzieć się o aktualnych nowościach z branży.
czytaj całość

2015-04-14

Zapraszamy do punktu kontaktowego

Zapraszamy do punktu kontaktowego rządowego programu „Wsparcie w starcie” przy ul. Jedwabniczej 4/26 w Turku. W ramach Programu możliwe jest uzyskanie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej, absolwenta szkoły średniej i uczelni wyższej oraz studenta ostatniego roku uczelni wyższej . O taką pożyczkę mogą ubiegać się nie tylko pożyczkobiorcy korzystający z pożyczki na […] Zapraszamy do punktu kontaktowego
czytaj całość