Pożyczki Jeremie

jeremie-logo

  1. skutecznie przygotowujemy pełną dokumentację do ubiegania się o niskooprocentowane pożyczki JEREMIE na rozpoczęcie oraz rozwój działalności gospodarczej
  2. pełna dokumentacja do pożyczek o charakterze innowacyjnym dla mśp
  3. firma jest konsultantem Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (PFP) ze Szczecina projektu pn. „Fundusz Wielkopolska JEREMIE III” w ramach Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego „Wielkopolska Północ”

Projekt pn. „Fundusz Pożyczkowy WIELKOPOLSKA-JEREMIE” prowadzony jest w ramach Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego „WIELKOPOLSKA PÓŁNOC” dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców z województwa wielkopolskiego, spełniających warunki określone w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008 r.), utworzonym przez Polską Fundację Przedsiębiorczości.

Celem Projektu pn. „Fundusz Pożyczkowy WIELKOPOLSKA-JEREMIE” realizowanym w ramach inicjatyw y JEREMIE (www.jeremie.com.pl) jest wspieranie lokalnej aktywności gospodarczej poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci pożyczek.

jeremie

 

Pożyczka na przedsięwzięcia inwestycyjne o charakterze innowacyjnym

  • pożyczka może być udzielona na wdrożenie w przedsiębiorstwie rozwiązania technologicznego, które jest stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata,
  • kwota pożyczki od 1.000.000,01 zł do 2.500.000,00 zł,
  • okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie 120 miesięcy od momentu podpisania umowy – dopuszczalny jest maksymalnie 12 miesięczny okres karencji w spłacie kapitału,
  • wkład własny ubiegającego się o pożyczkę wynosi minimum 25% wartości przedsięwzięcia,
  • oprocentowanie pożyczki od 2,5% p.a.,
  • brak opłaty manipulacyjnej oraz prowizji,
  • prawne zabezpieczenie pożyczki poza wekslem in blanco może stanowić m.in.: hipoteka, zastaw rejestrowy, poręczenie funduszu poręczeniowego, poręczenie przez osoby trzecie.

aktualności

2017-07-10

Nabór wniosków w projekcie Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie II

„Od dnia 10.07.br że wznowiony został nabór wniosków w projekcie Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie II. Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia. W ramach Programu, udzielane są niskooprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na: podjęcie działalności gospodarczej, utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej. Od 1 czerwca […]
czytaj całość

2015-04-15

Witamy

Zapraszamy Państwa na naszą stronę internetową, na której mogą Państwo przeczytać kilka słów o nas, zapoznać się z pełną ofertą usług oraz dowiedzieć się o aktualnych nowościach z branży.
czytaj całość

2015-04-14

Zapraszamy do punktu kontaktowego

Zapraszamy do punktu kontaktowego rządowego programu „Wsparcie w starcie” przy ul. Jedwabniczej 4/26 w Turku. W ramach Programu możliwe jest uzyskanie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej, absolwenta szkoły średniej i uczelni wyższej oraz studenta ostatniego roku uczelni wyższej . O taką pożyczkę mogą ubiegać się nie tylko pożyczkobiorcy korzystający z pożyczki na […] Zapraszamy do punktu kontaktowego
czytaj całość