Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego

logo-wsparcie-w-starcie_nn218

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy – w maksymalnej kwocie do 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – dla:

 • osób, które uzyskały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej;
 • podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:
  • podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
  • niepublicznych szkół,
  • niepublicznych przedszkoli,
  • osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zamieszkujących lub mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będących posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym lub prowadzących dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, zatrudniających w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • żłobków lub klubów dziecięcych tworzonych i prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dokumentacja do pobrania:

Nazwa pliku Akcja
Regulamin udzielania pożyczek pobierz
Opis pożyczki na stworzenie miejsca pracy pobierz

Dokumenty dotyczące wnioskowania o pożyczkę DLA PRZEDSIĘBIORCY NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY w ramach programu „PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE II”

Nazwa pliku Akcja
Wzór wniosku o POŻYCZKĘ DLA PRZEDSIĘBIORCY NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY pobierz
Wzór wniosku o POŻYCZKĘ DLA PRZEDSIĘBIORCY NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY - pdf pobierz
Załącznik nr 1 pobierz
Załącznik nr 2 pobierz
Załącznik nr 3 pobierz
Załącznik nr 4 pobierz
Załącznik nr 5 pobierz
check lista na utworzenie miejsca pracy pobierz
Zał. Zakres danych osobowych pobierz
Oświadczenie współwłaściciela spółki WWS pobierz
Formularz informacji dot. pomocy de minimis pobierz
Zgoda na sprawdzenie w bazach kredytowych – osoba fizyczna pobierz
Zgoda na sprawdzenie w bazach kredytowych - przedsiębiorca pobierz
Oświadczenie o stanie cywilnym Poręczyciela pobierz
Zakres danych osobowych Wnioskodawców pobierz

Dokumenty dotyczące wnioskowania o pożyczkę NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY w ramach programu „PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE II” (pożyczka uzupełniająca dla przedsiębiorcy, który skorzystał z pożyczki NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach programu „PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE II”)

Nazwa pliku Akcja
Wzór wniosku o POŻYCZKĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ pobierz
Wzór wniosku o POŻYCZKĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ - pdf pobierz
Załącznik nr 1 pobierz
Załącznik nr 2 pobierz
Załącznik nr 3 pobierz
Załącznik nr 4 pobierz
Załącznik nr 5 pobierz
check lista na utworzenie miejsca pracy pobierz
Zał. Zakres danych osobowych pobierz
Oświadczenie współwłaściciela spółki WWS pobierz
Formularz informacji dot. pomocy de minimis pobierz
Zgoda na sprawdzenie w bazach kredytowych – osoba fizyczna pobierz
Zgoda na sprawdzenie w bazach kredytowych - przedsiębiorca pobierz
Oświadczenie o stanie cywilnym Poręczyciela pobierz
Zakres danych osobowych Wnioskodawców pobierz

aktualności

2017-07-10

Nabór wniosków w projekcie Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie II

„Od dnia 10.07.br że wznowiony został nabór wniosków w projekcie Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie II. Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia. W ramach Programu, udzielane są niskooprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na: podjęcie działalności gospodarczej, utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej. Od 1 czerwca […]
czytaj całość

2015-04-15

Witamy

Zapraszamy Państwa na naszą stronę internetową, na której mogą Państwo przeczytać kilka słów o nas, zapoznać się z pełną ofertą usług oraz dowiedzieć się o aktualnych nowościach z branży.
czytaj całość

2015-04-14

Zapraszamy do punktu kontaktowego

Zapraszamy do punktu kontaktowego rządowego programu „Wsparcie w starcie” przy ul. Jedwabniczej 4/26 w Turku. W ramach Programu możliwe jest uzyskanie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej, absolwenta szkoły średniej i uczelni wyższej oraz studenta ostatniego roku uczelni wyższej . O taką pożyczkę mogą ubiegać się nie tylko pożyczkobiorcy korzystający z pożyczki na […] Zapraszamy do punktu kontaktowego
czytaj całość